Bài 23. Châu Phi


Em hãy mô tả sơ lược về vị trí giới hạn của Châu Phi.Trả lời:Châu Phi nằm ở phía nam châu Âu và phá tây nam châu Á. Đại bộ phận diện tích nằm giữa hai chí tuyến, có đường...
Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý em cho là đúnga) Đường xích đạo đi ngang qua phần nào của châu Phi?☐ Bắc Phi☐ Giữa châu Phi☐ Nam Phib) Đại bộ phận lãnh thổ Châu phi là:☐ Rừng rậm...
Em hãy nêu một số đặc điểm tiêu biểu về địa hình, khí hậu của châu Phi.Trả lời:- Địa hình: tương đối cao, toàn bộ châu lục được coi như một cao nguyên khổng lồ, trên các bồn địa lớn.-...
Sắp xếp các ý ở cột A với các ý ở cột B sao cho đúng.A. Đặc điểm khí hậuB. Quang cảnh tự nhiênSắp xếp1. Mưa nhiều2. Mưa tương đối nhiều3. Mưa ít4. Mưa rất ít (khô hạn)a) Hoang mạcb)...
 Điền vào lược đồ trống:a) Tên các châu lục tiếp giáo với châu Phib) Tên các biển và đại dương bao quanh Châu Phic) Các sông: Nin, Côn-gô, Ni-giêTrả lời:
Chọn các ý dưới đây để điền vào sơ đồ sao cho phù hợpa) Nằm trong vòng đai nhiệt đớib) Châu Phic) Khí hậu nóng, khô bậc nhất thế giớid) Không có biển ăn sâu vào đất liềne) Diện tích...