Bài 23. Châu Phi


Quan sát hình 1, cho biết: Châu Phi giáp các châu lục, biển và đại dương nào?GỢI Ý LÀM BÀIChâu Phi giáp các châu lục, biển và đại dương:- Phía Bắc: Châu Âu- Phía Đông Bắc: Châu Á- Phía Bắc...
Quan sát hình 1, cho biết: Đường Xích đạo đi ngang qua phần lãnh thổ nào của châu Phi?GỢI Ý LÀM BÀIĐường Xích đạo đi ngang qua giữa phần lãnh thổ của châu Phi
Dựa vào bảng số liệu ở bài 17, cho biết châu Phi đứng thứ mấy về diện tích trong các châu lục trên thế giới?GỢI Ý LÀM BÀITrong các châu lục trên thế giới, Châu Phi có diện tích đứng...
Quan sát hình 1, em hãy: Đọc tên các cao nguyên và bồn địa ở châu Phi.GỢI Ý LÀM BÀITên các cao nguyên và bồn địa ở châu Phi:- Cao nguyên: Ê-ti-ô-pi, Đông Phi- Bồn địa: Nin Thượng, Côn-gô, Ca-la-ha-ri
Quan sát hình 1, em hãy: Tìm và đọc tên các sông lớn của châu Phi.GỢI Ý LÀM BÀITên các sông lớn của châu Phi: Nin, Ni-giê, Côn-gô, Dăm-be-di
Tìm vị trí của châu Phi trên hình 1 ở bài 17.GỢI Ý LÀM BÀI– Châu Phi gồm lục địa Phi và đảo Mađagaxca.– Châu Phi nằm ở phía nam châu Âu và phía tây nam châu Á.– Phía Bắc...
Nêu đặc điểm tự nhiên của hoang mạc Xa-ha-ra và xa-van của châu Phi.GỢI Ý LÀM BÀI– Hoang mạc Xa-ha-ra: Lớn nhất thế giới, khắp nơi chỉ thấy những bãi đá khô khốc, những bãi cát mênh mông. Tại đây...