Bài 23: Chọn giống vật nuôi và cây trồng (tiếp theo)


Đề bàiHãy phân tích lí do của việc phải gây đột biến tạo vật liệu cho chọn giốngLời giải chi tiếtMỗi một kiểu gen nhất định của giống chỉ cho một năng suất nhất định. Mặt khác, mỗi giống cụ...
Đề bàiTác nhân, hậu quả và mục đích của gây đột biến ở vật nuôi cây trồng? Lời giải chi tiếtGây đột biến tạo giống mới là phương pháp sử dụng các tác nhân vật lí và hoá học. Hậu quả...
Đề bàiTrình bày quy trình tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến.Lời giải chi tiếtQuy trình tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến gồm các bước: (1) xử lí mẫu vật bằng tác nhân gây đột...
Đề bàiHãy chọn phương án trả lời đúng. Mục đích của việc gây đột biến ở vật nuôi và cây trồng làA. tạo nguồn biến dị cho công tác chọn giống.B. làm tăng khả năng sinh sản của cá thể.C....
Đề bàiHãy nêu một số thành tựu về tạo giống mới ở nước ta bằng phương pháp gây đột biếnLời giải chi tiếtXử lí đột biến giống lúa Mộc tuyền bằng tia gamma, tạo ra giống lúa MT1 có nhiều...