Bài 23: Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền


Nêu nhiệm vụ của pit-tông, thanh truyền và trục khuỷu.Trả lời:- Nhiệm vụ của Piston:+ Tạo ra không gian làm việc.+ Nhận và truyền lực- Nhiệm vụ của thanh truyền: truyền lực giữa piston và trục khuỷu.- Nhiệm vụ của trục...
Trình bày cấu tạo của pit-tông, thanh truyền và trục khuỷu.Trả lời:- Pit-tông: gồm 3 phần: đỉnh, đầu, thân.+ Đỉnh: Lồi, Lõm, Bằng+ Đầu:+ Thân:- Thanh truyền: Gồm 3 phần:+ Đầu nhỏ.+ Đầu to.+ Thân.- Trục khuỷu: + Đầu trục khuỷu.+...
Tại sao không làm pit-tông vừa khít với xilanh để không phải sử dụng xecmăng?Trả lời:Không thể được vì cần độ dãn nở của kim loại. Nếu không có bạc xecmăng thì khi nguội có thể nổ máy được nhưng khi...