Bài 23: Công nghiệp silicat


Sau khi đổ bê tông được 24 giờ, người ta thường phun hoặc ngâm nước để bảo dưỡng bê tông. Giải thích và viết phương trình hóa học.Giải:Cần ngâm nước để bảo dưỡng bê tông, vì quá trình đông cứng...
Thành phần hóa học của một loại thủy tinh được biểu hiện bằng công thức \(N{a_2}O.CaO.6Si{O_2}\). Hãy tính khối lượng \(N{a_2}C{O_3},CaC{O_3}\,và\,Si{O_2}\) cần dùng để có thể sản xuất được 23,9 tấn thủy tinh trên. Coi hiệu suất của quá trình...
Khi nung 30 g SiO2 với 30 g Mg trong điều kiện không có không khí, thu được chất rắn A.a) Hãy viết các phương trình hóa học.b) Xác định thành phần định tính và định lượng của A.Giải:a) Các phương...