Bài 23: Đối lưu – Bức xạ nhiệt


Đối lưu là sự truyền nhiệt xảy ra trong chất nào?A. Chỉ ở chất lỏng.B. Chỉ ở chất khí.C. Chỉ ở chất lỏng và chất khí.D. Ớ các chất lỏng, chất khí và chất rắn.Giải:=> Chọn C. Chỉ ở chất lỏng và chất...
Trong các sự truyền nhiệt dưới đây, sự truyền nhiệt nào không phải là bức xạ nhiệt?A. Sự truyền nhiệt từ Mặt Trời tới Trái Đất.B. Sự truyền nhiệt từ bếp lò tới người đứng gần bếp lò.C. Sự truyền nhiệt từ...
Một ống nghiệm đựng đầy nước. Hỏi khi đốt nóng ở miệng ống, ở giữa hay đáy ống thì tất cả nước trong ống sôi nhanh hơn? Tại sao?Giải:Đốt ở đáy ống thì tất cả nước trong ống sôi nhanh hơn....
Hãy mô tả và giải thích hoạt động của đèn kéo quân.GiảiKhi đèn kéo quân được thắp lên, bên trong đèn xuất hiện các dòng đối lưu của không khí: Những dòng đối lưu này làm quay tán của đèn...
Đưa miếng đồng vào ngọn lửa đèn cồn thì miếng đồng nóng lên, tắt đèn cồn đi thì miếng đồng nguội đi. Hỏi sự truyền nhiệt khi miếng đồng nóng lên, khi miếng đồng nguội đi có được thực hiện...
Đun nước bằng ấm nhôm và ấm đất trên cùng một bếp thì nước trong ấm nhôm sôi nhanh hơn vì nhôm dẫn nhiệt tốt hơn. Đun sôi xong, tắt bếp đi thì nước trong ấm nhôm cũng nguội nhanh...
Cắt một hình chừ nhật nhỏ bằng giấy mỏng. Gấp đôi theo chiều dọc, rồi theo chiều ngang để xác định tâm của miếng giây. Mở miếng giấy ra, đặt lên một chiếc kim thẳng đứng sao cho mũi kim...
Câu nào sau đây nói về bức xạ nhiệt là đúng?A. Mọi vật đều có thể phát ra tia nhiệtB. Chỉ có những vật bề mặt xù xì và màu sầm mới có thể phát ra tia nhiệtC. Chỉ có những vật bề...
Câu nào dưới đây so sánh dẫn nhiệt và đối lưu là đúng?A. Dẫn nhiệt là quá trình truyền nhiệt, đối lưu không phải là quá trình truyền nhiệtB. Cả dẫn nhiệt và đối lưu đều có thê xảy ra trong không...
Câu nào dưới đây so sánh dần nhiệt và bức xạ nhiệt là không đúng?A. Dẫn nhiệt và bức xạ nhiệt đều có thể xảy ra trong không khí và trong chân khôngB. Dẫn nhiệt xảy ra khi các vật tiếp xúc...
Ngăn đá của tủ lạnh thường đặt ở phía trên ngăn đựng thức ăn, để tận dụng sự truyền nhiệt bằngA. dẫn nhiệt   B. bức xạ nhiệtC. đối lưu                                             D. bức xạ nhiệt và dẫn nhiệtGiải=> Chọn C. đối lưu  
Khi hiện tượng đối lưu đang xảy ra trong chất lỏng thì:A. trọng lượng riêng của khôi chất lỏng đều tăng lênB.  trọng lượng riêng của lớp chất lỏng ở trên nhỏ hơn của lớp ở dướiC. trọng lượng riêng của...
Trong chân không một miếng đồng được đun nóng có thể truyền nhiệt cho một miếng đồng không được nung nóngA. chỉ bằng bức xạ nhiệtB. chỉ bằng bức xạ nhiệt và dẫn nhiệtC. Chỉ bằng bức xạ nhiệt và đối lưuD....
Để tay bên trên một hòn gạch đã được nung nóng thấy nóng hơn để tay bên cạnh hòn gạch đó vìA. sự dẫn nhiệt từ hòn gạch tới tay để bên trên tốt hơn từ hòn gạch tới tay để...
Tại sao trong ấm điện dùng để đun nước, dây đun được đặt ở dưới, gần sát đáy ấm, không được đặt ở trên?GiảiĐể dễ dàng tạo ra sự truyền nhiệt bằng đối lưu.
Tại sao các bể chứa xăng lại thường được quét một lớp nhũ màu trắng bạc?GiảiLớp nhũ màu trắng phản xạ tốt các tia nhiệt, hấp thụ các tia nhiệt kém nên hạn chế được truyền nhiệt từ bên ngoài...
Thả một con cá nhỏ vào một cái chai rồi dùng đèn cồn đun nước ở miệng chai (H.23.2). Chẳng bao lâu nước ở miệng chai bắt đầu sôi, hơi nước bốc lên ngùn ngụt, nhưng chú cá nhỏ vẫn...
Làm một cái đèn kéo quân cho tết trung thu thì phức tạp nhưng làm một cái “đèn quay” như vẽ ở hình 23.3 để bày ở bàn học thì chắc các em làm được.Các em hãy thử làm, bật...