Bài 23. Dòng điện trong chất bán dẫn


Giải thích vì sao điện trở suất của kim loại và bán dẫn lại phụ thuộc vào nhiệt độ theo cách khác nhau, như thấy ở hình (23.1 SGK).Giải    Kim loại ở nhiệt độ bình thường, trong mạng tinh thể...
Tìm câu đúng.A. Trong bán dẫn mật độ êlectron luôn luôn bằng mật độ lỗ trống.B. Nhiệt độ càng cao, bán dẫn dẫn điện càng tốt.C. Bán dẫn loại p tích điện dương, vì mật độ lỗ trống lớn hơn...
Chọn câu đúng.A. Điện trở của lớp chuyển tiếp p-n là nhỏ, khi lớp chuyển tiếp được mắc vào nguồn điện theo chiều ngựơc.B. Nhiệt độ càng cao, tính chỉnh lưu của lớp chuyển tiếp p-n càng kém.C. Khi lớp chuyển tiếp...
Ở nhiệt độ phòng, trong bán dẫn Si tinh khiết, số cặp êlectron - lỗ trống bằng 10-13 số nguyên tử Si. Nếu ta pha P vào Si với tỉ lệ một phần triệu, thì sổ hạt tải điện tăng...