Bài 23. Hướng động


Đề bàiThế nào là hướng động?Lời giải chi tiếtHướng động là sự vận động sinh trưởng của cây về phía tác nhân kích thích của môi trường, còn gọi là tính hướng kích thích hay vận động định hướng. Khi...
Đề bàiNêu ví dụ và giải thích về các kiểu hướng động (hướng đất, hướng sáng, hướng nước, hướng hóa). Lời giải chi tiếtCác kiểu hướng động:*  Hướng đất (hướng trọng lực): Ví dụ, khi đặt một hạt đậu mới nảy...
Đề bàiAuxin có vai trò gì trong hướng động của cây? Lời giải chi tiếtVai trò của auxin trong hướng động của cây: Sự có mặt của auxin có vai trò kích thích sự kéo dài của tế bào. Nếu sự...
Đề bàiHãy chọn phương án trả lời đúng.Hướng động ở cây có liên quan tớiA. các nhân tố môi trườngB. sự phân giải sắc tốC. đóng khí khổngD. thay đổi hàm lượng axit nuclêic.D. Thay đổi cấu trúc tế bào.Lời...
Đề bàiTìm các ứng dụng trong nông nghiệp về vận động hướng động. Lời giải chi tiếtCác ứng dụng về vận động định huớng trong nông nghiệp:* Hướng đất: Làm đất tơi, xốp, thoáng khí đủ ẩm rễ cây sinh trưởng...