Bài 23. Hướng động


I. KIẾN THỨC CƠ BẢN-  Cảm ứng là phản ứng của sinh vật đối với kích thích.-   Hướng động là hình thức phản ứng của một bộ phận của cây trước tác nhân kích thích theo một hướng xác định.-   Hướng động...
Đề bàiQuan sát hình 23.1, nêu  nhận xét  về sự sinh trưởng của thân cây non ở các điều kiện chiếu sáng khác nhau.Hình 23.1: Cảm ứng của cây non đối với điều kiện chiếu sánga) Cây non được chiếu sáng...
Đề bàiSo sánh sự sinh trưởng của các cây trên hình 23.3 và trả lời các câu hỏi sau:- Vì sao thân và rễ cây trên hình 23.3 a và 23.3 c sinh trưởng theo hướng nằm ngang?- Phản ứng...
Đề bài- Hãy nêu vai trò của hướng sáng dương của thân, cành cây và cho ví dụ minh họa. - Hướng sáng âm và hướng trọng lực dương của rễ có ý nghĩa gì đối với đời sống của cây? -...
Đề bài Cảm ứng thực vật là gì?Lời giải chi tiếtCảm ứng thực vật là khả năng của cơ thể thực vật phản ứng đối với sự kích thích của môi trường.
Đề bàiCác tua quấn ở các cây mướp, bầu, bí,... là hướng động kiểu gì?Lời giải chi tiếtKiểu hướng động của các tua quấn ở cây mướp, bầu, bí... là hướng tiếp xúc. Sự tiếp xúc với giá thể làm...
Đề bàiVai trò của hướng trọng lực trong đời sống của cây.Lời giải chi tiếtHướng trọng lực giúp cố định cây vững chắc vào đất và để rễ cây hút nước cùng các ion khoáng từ đất nuôi cây.
Đề bàiHãy kể những tác nhân gây ra hướng hóa ở thực vậtLời giải chi tiếtCác tác nhân gây ra hướng hóa ở thực vật là các hợp chất hóa học. Ví dụ: axit, kiềm, các muối khoáng, các chất...
Đề bàiVào rừng nhiệt đới, ta gặp rất nhiều dây leo quấn quanh những cây gỗ lớn để vươn lên cao, đó là kết quả của:a)  Hướng sángb)  Hướng tiếp xúcc)   Hướng trọng lực âmd)   Cả 3 loại hướng trên.Lời giải...