Bài 23. Khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội ở miền Bắc, g…


Hiệp định Pari năm 1973 được kí kết, quân Mĩ cùng với quân đồng minh của Mĩ rút khỏi nước ta, làm thay đổi so sánh lực lượng ở miền Nam có lợi cho cách mạng. Miền Bắc trở lại...
Với Hiệp định Pari 1973, ta đã “đánh cho Mĩ cút”. Ngày 29-3-1973, toán lính Mĩ cuối cùng rút khỏi nước ta, song do “ngụy chưa nhào”, Mĩ vẫn giữ lại hơn 2 vạn cố vấn quân sự, lập ra...
1.Chủ trương, kế hoạch giải phóng miền NamCuối năm 1974-đầu năm 1975, trong tình hình so sánh lực lượng ở miền Nam thay đổi mau lẹ có lợi cho cách mạng, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã đề ra...
1.Nguyên nhân thắng lợiCuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước thắng lợi nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, với đường lối chính trị, quân sự độc lập, tự chủ đúng...
Đề bàiMiền Bắc đã thực hiện những nhiệm vụ gì sau khi kí Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam được kí kết? Nêu kết quả và ý nghĩa.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử...
Đề bàiTrong những năm đầu sau Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam cuộc đấu tranh của nhân dân ta ở miền Nam chống âm mưu, hành động mới của Mĩ và chính quyền Sài Gòn đã diễn ra...
Đề bàiĐảng ta đã căn cứ vào điều kiện thời cơ như thế nào để đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam? Nội dung kế hoạch đó là gì?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk...
Đề bàiTrình bày tóm tắt diễn biến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân năm 1975.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 192 – 196 để trả lời.Lời giải chi tiếtCuộc Tổng tiến...
Đề bàiTrình bày nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 - 1975).Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 12 trang 198 để trả lời. Lời giải...
Đề bàiHãy lập bảng hệ thống những thắng lợi có ý nghĩa chiến lược của quân dân ta ở hai miền Nam - Bắc trên các mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao trong kháng chiến chống Mĩ, cứu...
Đề bàiNhững thành tựu chủ yếu của miền Bắc trong sản xuất, chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mĩ và trong việc thực hiện nghĩa vụ hậu phương kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 - 1975).Phương pháp...