Bài 23: Liên kết kim loại


Bài 3.56 trang 27 SBT Hóa học 10 Nâng caoHãy giải thích điện hóa trị của các nguyên tố nhóm IA, IIA, IIIA trong các hợp chất với clo.GiảiĐiện hóa trị của nguyên tố trong hợp chất ion chính là...
Bài 3.57 trang 27 SBT Hóa học 10 Nâng caoĐiện hóa trị của các nguyên tố nhóm VIA, VIIA trong các hợp chất với natri có giá trị:A. -2 và -1B. 2- và 1- C. 6+ và 7+D. +6 và +7.Hãy...
Bài 3.61 trang 27 SBT Hóa học 10 Nâng caoHãy giải thích nguyên nhân làm cho tinh thể kim loại dẫn nhiệt, dẫn nhiệt tốt và có tính dẻo.GiảiCấu tạo tinh thể của kim loại có đặc trưng quan trọng...
Bài 3.62 trang 27 SBT Hóa học 10 Nâng caoTính bán kính nguyên tử gần đúng của Fe ở 200C, biết rằng tại nhiệt độ đó khối lượng riêng của Fe là 7,87g/cm3. Giả thiết rằng trong tinh thể các...
Bài 3.63 trang 27 SBT Hóa học 10 Nâng caoTrong mạng tinh thể lập phương tâm diện, các nguyên tử tiếp xúc với nhau ở mặt bên. Đường chéo của mặt bên có độ dài bằng 4 lần bán kính...