Bài 23. Luyện tập: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại


Đề bàiBằng phương pháp nào có thể điều chế được Ag từ dung dịch AgNO3, điều chế Mg từ dung dịch MgCl2? Viết các phương trình hoá học.Phương pháp giải - Xem chi tiếtGhi nhớ: + Cách điều chế kim loại...
Đề bàiNgâm một vật bằng đồng có khối lượng 10 gam trong 250 gam dung dịch AgNO3 4%. Khi lấy vật ra thì khối lượng AgNO3 trong dung dịch giảm 17%.a) Viết phương trình hoá học của phản ứng và cho biết vai...
Đề bàiĐể khử hoàn toàn 23,2 gam một oxit kim loại, cần dùng 8,96 lít H2 (đktc). Kim loại đó là:A. Mg.                   B. Cu.C. Fe.                ...
Bài 4. Cho 9,6 gam bột kim loại M vào 500 ml dung dịch HCl 1M, khi phản ứng kết thúc thu được 5,376 lít H2 (đktc). Kim loại M làA. Mg.         B. Ca.      ...
Đề bàiĐiện phân nóng chảy muối clorua M. Ở catot thu được 6 gam kim loại và ở anot có 3,36 lít khí (đktc) thoát ra. Muối clorua đó là:A. NaCl.                  ...
1. Điều chế kim loại- Nguyên tắc: Khử ion kim loại thành nguyên tử kim loại.- Các phương pháp: Nhiệt luyện, thuỷ luyện, điện phân.2. Sự ăn mòn kim loại.- Khái niệm: Sự ăn mòn kim loại là sự phá...