Bài 23: Mạch điện xoay chiều ba pha


Nêu các phần tử của mạch điện ba pha và chức năng của chúng.Trả lời:Mạch điện ba pha gồm: nguồn điện ba pha, đường dây ba pha và các tải ba pha.Chức năng:- Nguồn điện ba pha:+ Gồm ba cuộn...
Nêu tác dụng của dây trung tính trong mạch điện dây bốn pha,Trả lời:- giữ ổn định điện áp- tạo ra hai trị số điện áp khác nhau: điện áp dây và điện áp pha, vì thế thuận tiện cho...
Mạch điện ba pha ba dây, điện áp dây 380V  tải là ba điện trở R bằng nhau, nối tam giác. Cho biết dòng điện trên đường dây bằng 80A. Vẽ sơ đồ nối dây của mạch điện ba pha...
Có hai tải ba pha: Tải thứ nhất là 9 bóng đèn (số liệu của mỗi bóng đèn là p = 100 w, u = 220 V) ; tải thứ hai là một lò điện trở ba pha (điện trở...