Bài 23. Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến


23.1.Trong việc nào sau đây, người ta dùng sóng điện từ để truyền tải thông tin?A. Nói chuyện bằng điện thoại để bàn.B. Xem truyền hình cáp.C. Xem băng video.D. Điều khiển tivi từ xa.23.2. Trong thiết bị nào dưới...
23.7. Hãy chọn phát biểu đúng.Trong thời kì hoạt động mạnh, có khi Mặt Trời phóng về phía Trái Đất một dòng hạt tích điện gây ra hiện tượng bão từ trên Trái Đất. Trong trận bão từ, các kim...
23.8. Hãy liệt kê tất cả các giai đoạn xử lí tín hiệu theo thứ tự từ đầu vào đến đầu ra của các máy sau đây:a) Máy phát sóng vô tuyến.b)  Máy thu thanh đơn giản.Trong mỗi giai đoạn,...
23.9. Mạch dao động ở lối vào của một máy thu thanh gồm một cuộn cảm có độ tự cảm 5 \(\mu\)H và một tụ điện có điện dung biến thiên. Tính điện dung của tụ khi máy được điều...
23.10. Mạch dao động ở lối vào của một máy thu thanh gồm một tụ điện có điện dung biến thiên trong khoảng từ 15 pF đến 860 pF và một cuộn cảm có độ tự cảm biến thiên. Máy có...