Bài 23. Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến


A. TRỌNG TÂM KIẾN THỨC1. Nguyên tắc chung của việc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến: dùng sóng điện từ cao tần ; biến điệu sóng mang ; tách sóng ; khuếch tán.2. Sơ đồ khối của một...
Đề bàiHãy giải thích tại sao phải dùng các sóng điện từ cao tần.Lời giải chi tiếtSóng điện từ cao tần thường được gọi là sóng ngắn. Trong thông tin liên lạc vô tuyến thường dùng sóng ngắn vì:Sóng ngắn...
Đề bài Hãy nêu tên của các sóng mang này và cho biết khoảng tần số của chúng.Lời giải chi tiếtSóng vô tuyến được phân loại gồm: sóng dài, sóng trung, sóng ngắn và sóng cực ngắn.- Sóng dài: có bước...
Đề bàiHãy trình bày tác dụng của mỗi bộ phận trong sơ đồ khối của máy phát thanh vô tuyến đơn giản.Lời giải chi tiết- Micro: Tạo dao động điện từ âm tần. - Mạch phát sóng điện từ cao...
Đề bàiHãy trình bày tác dụng của mỗi bộ phận trong sơ đồ khối của một máy thu thanh đơn giản.Lời giải chi tiết- Anten thu: Thu sóng điện từ cao tần biến điệu.- Mạch chọn sóng: Khuếch đại dao...
Đề bàiHãy nêu bốn nguyên tắc cở bản của việc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến.Lời giải chi tiếtBốn nguyên tắc cơ bản của việc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến là:- Phải dùng các sóng...
Đề bàiSóng mang là gì? thế nào là biến điệu một sóng điện từ cao tần?Lời giải chi tiết- Sóng mang là sóng điện từ tần số cao (cao tần)- Biến điệu một sóng điện từ cao tần là trộn...
Đề bàiVẽ sơ đồ khối của một máy phát thanh đơn giản và giải thích tác dụng của từng bộ phận trong sơ đồ.Lời giải chi tiết+ Sơ đồ khối của một khối phát thanh đơn giản gồm 5 bộ...
Đề bàiVẽ sơ đồ khối của một máy thu thanh đơn giản và giải thích tác dụng của từng bộ phận trong sơ đồ.Lời giải chi tiết+ Sơ đồ khối của một máy thu thanh đơn giản gồm 5 bộ...
Đề bài Trong dụng cụ nào dưới đây có cả một máy phát và một máy thu sóng vô tuyến? A. Máy thu thanh.B. Máy thu hình.C. Chiếc điện thoại di độngD. Cái điều khiển ti viLời giải chi tiếtĐáp án: C
Đề bàiChọn câu đúng.Trong " máy bắn tốc độ" xe cộ trên đườngA. Chỉ có máy phát sóng vô tuyến.B. Chỉ có máy thu sóng vô tuyến.C. Có cả máy phát và máy thu sóng vô tuyến.D. Không có máy...
Đề bàiBiến điệu sóng điện từ là:A. Biến đổi sóng cơ thành sóng điện từ.B. Trộn  sóng điện từ tần số âm với sóng điện từ tần số cao.C. Làm cho biên độ sóng điện từ tăng lên.D. Tách sóng...