Bài 23. Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII – IX


Đề bàiTheo em, vì sao cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng được mọi người hưởng ứng?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 6 trang 65 để lí giải. Lời giải chi tiếtCuộc khởi nghĩa của Phùng Hưng được...
Đề bàiCuộc khởi nghĩa Phùng Hưng đã đem lại kết quả như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 6 trang 65 để trả lời.Lời giải chi tiếtKết quả của cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng...
Đề bàiNước ta thời thuộc Đường có gì thay đổi?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 6 trang 62, 63 suy luận để trả lời.Lời giải chi tiếtNước ta thời thuộc Đường có nhiều thay đổi:-...
Đề bàiTrình bày diễn biến của cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 6 trang 64, 65 để trả lời.Lời giải chi tiếtDiễn biến cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan:- Đầu...
Đề bàiNêu tóm tắt diễn biến của cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 6 trang 65 để trả lời.Lời giải chi tiếtDiễn biến cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng:- Khoảng năm 776,...
1. Dưới ách đô hộ của nhà Đường, nước ta có gì thay đổi?Năm 618, nhà Đường được thành lập ở Trung Quốc. Nước ta lại chịu sự thống trị của nhà Đường. Năm 679, nhà Đường đổi Giao Châu...
2. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan (đầu thế kỉ VIII)Mai Thúc Loan người làng Mai Phụ (còn có tên là Kề Mồm), một làng chuyên làm muối ở cửa biển Thạch Hà (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh). Dân cư ở...
3. Khởi nghĩa Phùng Hưng (trong khoảng 776 - 791)Đường Lâm (Sơn Tây - Hà Nội) là quê của Phùng Hưng. Họ Phùng nối đời làm thủ lĩnh gọi là quan lang. Năm Phùng Hưng 18 tuổi, cha mẹ qua đời....
Đề bàiEm có nhận xét gì về tình hình nước ta dưới ách thống trị của nhà Đường?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 6 trang 62, 63 để nhận xét, đánh giá. Lời giải chi tiếtTình...
Đề bàiTheo em, chính sách bóc lột của nhà Đường có gì khác so với các thời trước?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 6 trang 62, 63 để so sánh, đánh giá. Lời giải chi tiếtChính...
Đề bàiVì sao Mai Thúc Loan kêu gọi mọi người khởi nghĩa?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 6 trang 64 để lí giải.Lời giải chi tiếtMai Thúc Loan kêu gọi mọi người khởi nghĩa do:...