Bài 23. Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến…


Trong số các sự kiện lịch sử từ năm 1917 đến năm 1945, em hãy lựa chọn 1 sự kiện tiêu biểu nhất và nêu lí do vì sao em chọn sự kiện đóHướng dẫn làm bài:Bảng thống  kê những  sự kiện...
Lịch sử thế giới hiện đại (1917 - 1945) bao gồm những nội dung chính sau:- Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga (1917) thắng lợi, lần đầu tiên chủ nghĩa xã hội đã trở thành hiện thực...