Bài 23. Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại ( phần từ năm 1917 đến năm 1954)


Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng:Câu 1. Sự kiện lích sử đánh dấu mốc mở đầu của thời kì lịch sử thế giới hiện đại là A. cuộc Cách mạng tháng Hai năm 1917...
Câu 1. Hãy điền tên quốc gia vào cột bên phải cho phù hợp với nội dung ở cột bên trái.STTNội DungQuốc Gia1Cuộc cách mạng chặt đứt khâu yếu nhất của chủ nghĩa đế quốc làm cho CNTB không còn...
Lập niên biểu theo gợi ý dưới đây để khái quát những sự kiện chính của lịch sử thế giới từ năm 1917 đến năm 1945.Thời gianSự kiện lịch sửKết quả                                                    Nước Nga – Liên Xô2-1917  7-11-1917  1918-1921  1921-1941  1941-1945                                                       Các nước khác1918-1923  1924-1929  1929-1933  1933-1939  1939-1945  Hướng dẫn...
Nêu nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới từ năm 1917-1945.Hướng dẫn làm bài:Trong gần 30 năm (1917-1945), nội dung lịch sử thế giới hiện đại nổi bật với những vấn đề chính sau đây:1. Trong thời kì...