Bài 23. Ôn tập – Thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con ngư…


Nêu đặc điểm thiên nhiên của đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng Nam Bộ theo gợi ý sau:GỢI Ý LÀM BÀI Đặc điểm thiên nhiênĐồng bằng Bắc BộĐồng bằng Nam Bộ Địa hìnhKhá bằng phẳng, đang tiếp tục mở...
Hãy đọc các câu sau và cho biết câu nào đúng, câu nào sai? a. Đồng bằng Bắc Bộ là nơi sản xuất nhiều lúa gạo nhất nước tab. Đồng bằng Nam Bộ là nơi sản xuất nhiều thủy sản nhất nước tac....