Bài 23. Phản ứng hữu cơ


- Dựa vào sự biến đổi phân tử hợp chất hữu cơ khi tham gia phản ứng ngườita chia phản ứng hữu cơ thành các loại sau: Phản ứng thế: Một hoặc một nhóm nguyên tử ở phân tử hữu...
Đề bàiThế nào là phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng tách? Cho thí dụ minh hoạ.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào kiến thức sgk - lớp 11 - trang 103 và 104 để trả lờiLời giải...
Đề bàiCho phương trình hoá học của các phản ứng:a) C2H6 + Br2 \( \xrightarrow[]{as}\) C2H5Br2 + HBr.b) C2H4 + Br2 → C2H4Br2    c) C2H5OH + HBr \( \xrightarrow[]{t^{0},xt}\) C2H5Br    H2O.d) C6H14 \( \xrightarrow[]{t^{0},xt}\) C3H6 + C3H8.   e) C6H12 + H2 \( \xrightarrow[]{t^{0},xt}\) C6H14  g)  C6H14 \( \xrightarrow[]{t^{0},xt}\) C2H6 + C4H81. Thuộc loại phản ứng thế là các phản ứngA. a, b,...
Đề bàiViết phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau:Phản ứng nào thuộc loại phản ứng thế, phản ứng cộng, phản ứng tách?Lời giải chi tiết
Đề bàiKết luận nào sau đây là đúng?A. Phản ứng của các chất hữu cơ thường xảy ra rất nhanh.B. Phản ứng của các chất hữu cơ thường xảy ra rất chậm và theo nhiều hướng khác nhau.C. Phản ứng...