Bài 23. Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế…


1. Phan Bội Châu và xu hướng bạo độngPhan Bội Châu quê ở huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Ông là người chủ trương dùng bạo lực để giành độc lập. Năm 1902, ông lên đường vào Nam, rồi ra Bắc,...
2. Phan Châu Trinh và xu hướng cải cáchPhan Châu Trinh quê ở phủ Tam Kì, tỉnh Quảng Nam. Ông là người sớm tiếp thu những tư tưởng tiến bộ, chủ trương cứu nước bằng biện pháp cải cách nâng cao...
3. Đông Kinh nghĩa thục. Vụ đầu độc binh sĩ Pháp ở Hà Nội và những hoạt động cuối cùng của nghĩa quân Yên ThếTrong khi Phan Bội Châu đang đẩy mạnh cuộc vận động vũ trang giải phóng dân tộc...
Đề bàiNêu những sự kiện chứng minh Phan Bội Châu chủ trương giải phóng dân tộc theo khuynh hướng tư sản bằng phương pháp bạo động.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 140, 141...
Đề bàiNêu những sự kiện chứng minh Phan Châu Trinh chủ trương cứu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản bằng phương pháp cải cách.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 142, 143...
Đề bàiVì sao nói Đông Kinh nghĩa thục có những đóng góp lớn trong cuộc vận động văn hóa đầu thế kỉ XX?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 143, 144 để suy luận...
Đề bàiPhong trào đấu tranh của binh sĩ người Việt và nông dân có ý nghĩa gì?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 11 trang 144, 145 để suy luận trả lờiLời giải chi tiếtPhong trào...
Đề bàiKhuynh hướng mới trong phong trào vận động giải phóng dân tộc đầu thế kỉ XX nảy sinh trong bối cảnh nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào những kiến thức đã học, suy luận để trả lờiLời...
Đề bàiPhân tích sự giống và khác nhau giữa hai xu hướng bạo động và cải cách đầu thế kỉ XX (về chủ trương và phương pháp).Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào những kiến thức đã học, suy...