Bài 23: Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914)


BÀI TẬP 1: Hãy tóm lược chủ trương cứu nước của Phan Bội Châu.Trả lời:* Chủ trương: “nợ máu chỉ có thể trả bằng máu”, ông kiên trì dùng bạo lực giành độc lập.- Nguyên nhân: Phan Bội Châu cho rằng...
BÀI TẬP 2: Điền những thông tin phù hợp vào bảng sau về phong trào Duy tân ở Trung Kì (1906 - 1908).Kinh tế  Văn hóa  Giáo dục  Trả lời:Kinh tế Chú ý cổ động thực nghiệp, lập hội kinh doanh, phát triển nghề thủ...
BÀI TẬP 3: Điền các thông tin phù hợp vào bảng sau vế hai xu hướng bạo động và cải cách do Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh khởi xướngXu hướngBạo độngCải cáchMục tiêu      Biện pháp      Kết quả, ý nghĩa      Trả lời:Xu...
BÀI TẬP 4:Hãy điền chữ Đ vào ô trước câu đúng hoặc chữ S vào ô  trước câu sai vế khởi nghĩa nông dân Yên Thế. Cuộc khởi nghĩa Yên Thế diễn ra là do mâu thuẫn giữa các tầng lớp...
BÀI TẬP 5:1.So sánh phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX với phong trào Cần vương chống Pháp  theo nội dung trong bảng dưới đây:Nội dung so sánhPhong trào cần vươngPhong trào yêu nước đầu thê kỉ XXMục tiêu    Lãnh...
BÀI TẬP 6: Hãy nối tên nhân vật  ở các ô bên trái với phong trào yêu nước ở ô bên phải sao cho phù hợp:Trả lời: