Bài 23. Sấm sét đêm giao thừa


Đánh dấu × vào ☐ trước ý đúng nhất.Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu thân năm 1968:☐ Diễn ra ở thành phố, thị xã, nơi tập trung các cơ quan đầu não của địch.☐ Diễn ra đồng...
Hãy kể tên các thành phố, thị xã mà quân giải phóng tiến công trong Tết Mậu Thân năm 1968.Trả lời:  Sài Gòn, Cần Thơ, Nha Trang, Huế, Đà Nẵng, …
Dựa vào sách giáo khoa, em hãy viết một đoạn văn kể lại cuộc chiến đấu của quân giải phóng vào Sứ quán Mĩ.Trả lời:  Thời khắc giao thừa vừa tới, một tiếng nổi rầm trời rung chuyển Sứ quán...
Đề chữ Đ vào ô ☐ trước ý đúng, chữ S vào ô ☐ trước ý sai:☐ Tết Mậu Thân năm 1968, quân giải phóng tiến công đồng loạt ở hầu khắp các thành phố, thị xã miền Nam.☐ Sau...