Bài 23: Sông và hồ – Địa lí 6


Đề bàiDựa vào lược đồ hình 59 SGK, hãy xác định lưu vực, các phụ lưu và các chi lưu của con sông chính.Lời giải chi tiết- Lưu vực của hệ thống sông ở hình 59 SGK gồm toàn bộ...
Đề bàiTheo em, lưu vực của một con sông là lớn hay nhỏ sẽ phụ thuộc vào những điều kiện nào?Lời giải chi tiếtLưu lượng của một con sông lớn hay nhỏ phụ thuộc vào:-  Diện tích lưu vực.-  Nguồn...
Đề bài Hãy so sánh lưu vực và tổng lượng nước của sông Mê Công và sông Hồng. Lưu vực và lượng nước sông Hồng và sông Mê Công Sông HồngSông Mê CôngLưu vực (km2)Tổng lượng nước (tỉ m3/năm)Tổng lượng nước mùa cạn...
Đề bàiBằng những hiểu biết thực tế, em hãy cho ví dụ về những lợi ích của sông.Lời giải chi tiếtCác lợi ích của sông là:- Phát triển giao thông đường sông.- Phát triển thủy điện.- Cung cấp nước cho...
Đề bàiCăn cứ vào tính chất của nước, em hãy cho biểt trên thế giới có mấy loại hồ?Lời giải chi tiếtDựa vào tính chất nước, trên thế giới có hai loại hồ: là hồ nước ngọt và hồ nước...
Đề bài Hãy nêu tên một số hồ nhân tạo mà em biết. Các hồ này có tác dụng gì?Lời giải chi tiết- Tên một số hồ nhân tạo: Hồ Dầu Tiếng, hồ Thác Bà, hồ Hoà Bình, hồ Đắc Lắc,...
Đề bàiThế nào là hệ thống sông, lưu vực sông?Lời giải chi tiết- Hệ thống sông là hệ thống gồm dòng sông chính, các phụ lưu và chi lưu hợp lại với nhau.- Lưu vực sông là diện tích bề...
Đề bàiSông và hồ khác nhau thế nào?Lời giải chi tiếtSông và hồ khác nhau ở các điểm sau đây:- Sông là dòng chảy thường xuyên, còn hồ là khoảng nước đọng tương đối rộng và sâu.- Sông có lưu...
Đề bàiEm hiểu thế nào là tổng lượng nước trong mùa cạn và tổng lượng nước trong mùa lũ của một con sông?Lời giải chi tiết- Tổng lượng nước trong mùa cạn là % lượng nước trong các tháng mùa...
Đề bàiDựa vào bảng ở trang 71 hãy tính và so sánh tổng lượng nước (bằng m3) của sông Hồng và sông Mê Công trong mùa cạn và mùa lũ. Vì sao có sự chênh lệch đó?Lưu vực và lượng...