Bài 23: Sông và hồ – Tập bản đồ Địa lí 6


Đề bài Dựa vào hình 59 trong SGK và nội dung bài học, em hãy:- Điền tiếp vào chỗ chấm (...) ở hình dưới đây các từ: Sông chính, phụ lưu, chi lưu.- Tô màu để xác định rõ lưu vực hệ...
Đề bàiDựa vào nội dung bài học, em hãy trả lời các câu hỏi sau:- Lưu lượng là gì?- Giả sử tại địa điểm A của một con sông, người ta đo vận tốc nước chảy là 1,2m/s; diện tích...
Đề bàiQuan sát biểu đồ về lượng nước của sông Hồng (tại trạm Sơn Tây ở hình 3) qua các tháng trong năm, em hãy:- Tô màu khác nhau vào các ô trống để phân biệt các tháng mùa lũ...
Đề bàiDựa vào tính chất của nước người ta có thể chia ra làm mấy loại hồ? Đó là những loại hồ nào?Lời giải chi tiếtDựa vào tính chất của nước người ta có thể chia ra làm 2 loại...
Đề bàiDựa vào nội dung trong SGK và sự hiểu biết cảu bản thân, em hãy kể tên một vài loại hồ được phân loại theo nguồn gốc hình thành mà em biết.Lời giải chi tiếtMột vài loại hồ được...