Bài 23.Sự ăn mòn kim loại


Bản chất của sự ăn mòn hóa học và ăn mòn điện hóa hóa học có gì giống và khác nhau?Giải:Giống nhau:- Đều là phản ứng oxi hoá – khử- Kim loại bị bào mòn mạnh do ảnh hưởng của...
Câu nào đúng trong các câu sau?A. Sự oxi hoá ở cực dươngB. Sự khử ở cực âmC. Sự oxi hoá ở cực dương và sự khử ở cực âm.D. Sự oxi hoá ở cực âm và sự khử ở...
Trong các trường hợp sau, trường hợp kim loại bị ăn mòn điện hoá học là:A. Kim loại \(Zn\) trong dung dịch \(HCl\)B. Thép cacbon để trong không khí ẩmC. Đốt dây \(Fe\) trong khí \({O_2}\)D. Kim loại \(Cu\) trong...
Một sợi dây phơi quần áo bằng đồng được nối tiếp với một đoạn dây nhôm. Hãy cho biết có hiện tượng gì xảy ra ở chỗ nối của kim loại. Giải thích và đưa ra nhận xét.Giải:Chỗ đoạn nối...
Có những vật bằng sắt được tráng thiếc hoặc tráng kẽm.a. Giải thích vì sao thiếc và kẽm có thể bảo vệ được kim loại sắt.b. Nếu trên bề mặt của những vật đó có những vết sây sát tới...