Bài 23 .Thực Hành : Đo và vạch dấu


I - CHUẨN BỊ- Vật liệu:+ Các mẫu vật để đo gồm: 1 khối hình hộp, 1 khối hình trụ tròn giữa có lỗ ( bằng gỗ, kim lọai hoặc nhựa cứng ).+ Mỗi học sinh chuẩn bị 1 miếng...