Bài 23. Thực hành: Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng…


Đề bàiCho bảng số liệu (trang 98 sgk Địa lí 12):a) Hãy tính tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành trồng trọt theo từng nhóm cây trồng (lấy năm 1990 = 100%).b) Dựa trên số liệu vừa tính,...
Đề bàiCho bảng số liệu (trang 99 sgk Địa lí 12)Bảng 23.2. Diện tích gieo trồng cây công nghiệp hàng năm và cây công nghiệp lâu nămNămCây công nghiệp hàng nămCây công nghiệp lâu năm1975210.1172.81980371.7256.01985600.7470.31990542.0657.31995716.7902.32000778.11451.32005861.51636.6a) Phân tích xu hướng biến...