Bài 23.Thực Hành : Xây dựng thực đơn


BÀI THỰC HÀNH: XÂY DỰNG THỰC ĐƠNI. THỰC ĐƠN DÙNG CHO CÁC BỮA ĂN THƯỜNG NGÀYEm hãy liên hệ kiến thức đã học để vận dụng vào bài tập thực hành.1. Số món ănCó từ 3 đến 4 món, thuộc...