Bài 23 trang 89 SGK Đại số và Giải tích 12 Nâng cao


  Bài 23. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:a) Cơ số của lôgarit là một số thực bất kì;b) Cơ số của lôgarit phải là số nguyên;c) Cơ số của lôgarit phải là số nguyên dương;d) Cơ số của lôgarit phải là số dương khác 1;Trả lờiCơ số...

  Bài 23. Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

  a) Cơ số của lôgarit là một số thực bất kì;

  b) Cơ số của lôgarit phải là số nguyên;

  c) Cơ số của lôgarit phải là số nguyên dương;

  d) Cơ số của lôgarit phải là số dương khác 1;

  Trả lời

  Cơ số của lôgarit phải là số dương khác 1. Chọn (D).