Bài 23. Từ phổ – Đường sức từ


Hãy vẽ kim nam châm nằm cân bằng ở các vị trí A, B, C trong từ trường của thanh nam châm thẳng (Hình 23.1)Trả lời:Dùng mũi tên đánh dấu chiều của các đường sức từ đi qua các điểm...
Hình 23.2 cho biết một số đường sức từ của thanh nam châm thẳng. Hãy dùng mũi tên chỉ chiều đường sức từ tại các điểm C, D, E và ghi tên từ cực của nam châm.Trả lời:Căn cứ vào...
Đường sức từ là những đường cong được vẽ theo quy ước sao cho:A. có chiều từ cực Nam đến cực Bắc bên ngoài thanh nam châm.B. có độ mau thưa tùy ý.C. bắt đầu từ cực này và kết...
Chiều đường sức từ của hai nam châm được cho trên hình 23.3. Nhìn hình vẽ, hãy cho biết tên các từ cực của nam châm.Trả lời:- Trên hình (a): Đầu A của thanh nam châm là cực Nam.- Trên...
Hình 23.4 vẽ một thanh nam châm thẳng và một số kim nam châm nằm cân bằng xung quanh. Hãy vẽ một đường sức từ của thanh nam châm, ghi rõ chiều của đường sức từ và tên từ cực...
23.6 Trên hình 23.5 đường sức từ nào vẽ sai?A. Đường 1B. Đường 2C. Đường 3D. Đường 4.23.7 Trên hình 23.6, lực từ tác dụng lên kim nam châm đặt ở điểm nào là mạnh nhất?A. Điểm 1B. Điểm 2C. Điêm 3D....