Bài 23: Từ thông. Cảm ứng điện từ


23.1. Câu nào dưới đây nói về từ thông là không đúng?A. Từ thông qua mặt S là đại lượng xác định theo công thức \(\Phi \) = B.S.cosα, với α là góc tạo bởi cảm ứng từ   \(\overrightarrow B...
23.3. Câu nào dưới đây nói về định luật Len-xơ là không đúng?A. Là định luật cho phép xác định chiều của dòng điện cảm ứng trong mạch kín.B. Là định luật khẳng định dòng điện cảm ứng xuất hiện...
Một dây dẫn thẳng dài có dòng điện I được đặt song song và cách đều hai cạnh đối diện MN và PQ của một khung dây dẫn hình chữ nhật MNPQ. Xác định từ thông do từ trường của...
Xác định từ thông qua mặt phẳng diện tích 20 cm2đặt trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ \(\overrightarrow B \) hợp với mặt phẳng một góc 30° và có độ lớn là 1,2T. Xác định từ thông...
Một vòng dây dẫn kín (C) được đặt đối diện với đầu của ống dây dẫn L hình trụ mắc trong mạch điện như Hình 23.2. Xác định chiều của dòng điện cảm ứng trong vòng dây dẫn (C) khi...
Một khung dây dẫn hình chữ nhật MNPQ đặt trong cùng một mặt phảng với một mạch điện như Hình 23.3. Xác định chiều của dòng điện cảm ứng xuất hiện trong khung dây dẫn MNPQ khi:a) Khoá K đang...
Một khung dây dẫn hình chữ nhật không bị biến dạng được đặt trong một từ trường đều \(\overrightarrow B \)  ở vị trí mặt phẳng khung dây song song với các đường sức từ. Sau đó, cho khung dây quay 90°...
Một thanh nam châm NS được đặt thẳng đứng song song với mặt phẳng chứa vòng dây dẫn (C) và có trục quay O vuông góc với trục của vòng dây như Hình 23.1. Xác định chiều của dòng điện...