Bài 23. Vùng Bắc Trung Bộ


Nối ô chữ ở cột A với những ô chữ thích hợp ở cột B sao cho đúng. ABÝ nghĩa vị trí địa lí của vùng Bắc Trung Bộa) Là cầu nối giữa các vùng kinh tế phía bắc với các...
Dải núi Trường Sơn Bắc ảnh hưởng như thế nào đến điều kiện tự nhiên của Bắc Trung Bộ?Trả lời:Dải Trường Sơn Bắc có ảnh hưởng rất to lớn đến điều kiện tự nhiên Bắc Trung Bộ, cụ thể:Dải Trường...
Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ những khó khăn về tự nhiên của Bắc Trung Bộ khi phát triển nông nghiệp và những biện pháp khắc phục khó khăn.Trả lời:
Cho hình:a) Hoàn thành bảng chú giải.b) Tô màuc) Ghi tên nước, tên vịnh, tên biển giáp với vùng.Trả lời:Hoàn thành chú giải:1. Thanh Hóa2. Nghệ An3. Hà Tĩnh4. Quảng Bình5. Quảng Trị6. Thừa thiên  - Huế c) Ghi tên nước, tên...
Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ thế mạnh kinh tế của tự nhiên vùng Bắc Trung Bộ.Trả lời: