Bài 23: Vùng Bắc Trung Bộ


Đề bàiQuan sát lược đồ vùng Bắc Trung Bộ kết hợp với nội dung SGK, em hãy:- Điền tên các vùng tiếp giáp với vùng Bắc Trung Bộ, tên các tỉnh trong vùng lên chỗ chấm (…) trên lược đồ.-...
Đề bàiDựa vào kiến thức đã học, em hãy kể tên một số loại thiên tai và ảnh hưởng của chúng đến sản xuất và đời sống của nhân dân trong vùng.Lời giải chi tiết- Gió Lào ảnh hưởng mạnh...
Đề bàiDựa vào nội dung SGK và kiến thức đã học, em hãy trình bày những đặc điểm về phân bố dân cư ở vùng Bắc Trung Bộ. Những đặc điểm đó có ảnh hưởng như thế nào đối với...