Bài 24: Biển và đại dương


Độ muối trung bình của nước biển và đại dương trên thế giới là 35%0, hãy cho biết:a)   Những nơi có độ muối của nước biển thấp hơn độ muối trung bình thường có điều kiện tự nhiên như...
Hãy cho biết nguyên nhân chủ yếu sinh ra từng hiện tượng: sóng, dòng biển, thuỷ triều, sóng thầnTrả lời:Nguyên nhân chủ yếu sinh ra từng hiện tượng: sóng, dòng biển, thuỷ triều, sóng thần: - Nguyên nhân sinh ra sóng...
Dựa vào các hình 24-1, 24-2 và 24-3, hãy nhận xét:a)    Vị trí của Mặt Trăng so với Trái Đất và Mặt Trời trong các ngày "triều cường".b)    Vị trí của Mặt Trăng so với Trái Đất và Mặt Trời...
Độ muối của nước biển ở khu vực xích đạo so với độ muối nước biển ở khu vực chí tuyến nơi nào cao hơn? Vì sao?Trả lời:Độ muối của nước biển ở khu vực xích đạo cao hơn so...
Đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là sai.Độ muối của một số biển cao hơn hoặc thấp hơn độ muối trung bình là doa)   nguồn nước sông chảy vào nhiều hay ítb)   đáy biển có...
Cho biết câu dưới đây đúng hay saiSóng ngoài khơi xô vào bờ thể hiện sự chuyển động của nước theo chiều ngang.ĐúngSai       Trả lời:Sai
Cho biết câu dưới đây đúng hay sai.Động đất ngầm dưới đáy biển cũng sinh ra sóng biển.ĐúngSai Trả lời:Sai
Vì sao ở Biển Chết người không biết bơi vẫn có thể nằm trên mặt nước đọc báo mà không bị chìm?Trả lời:Đây là hồ thấp nhất thế giới, xung quanh là sa mạc và nham thạch núi đá vôi...
Dựa vào các hình 24-1, 24-2 và 24-3,hãy: Trình bày mối liên quan giữa thuỷ triều với Mặt Trăng.Trả lời: Sức hút của Mặt Trăng và Mặt Trời là nguyên nhân sinh ra thủy triều.