Bài 24. Các bằng chứng tiến hóa


Đề bàiQuan sát hình 24.1 và cho biết xương chi của các loài động vật trong hình tương đồng với nhau như thể nào? Những biến đổi ở xương tay giúp mỗi loài thích nghi như thể nào?Lời giải chi tiếtXương...
Đề bàiHãy đưa ra bằng chứng chứng minh ti thể và lục lạp được tiến hóa từ vi khuẩnLời giải chi tiết- Cả lục lạp và ti thể đều có 2 lớp màng, người ta cho rằng lớp màng bên ngoài...
Đề bàiTại sao để xác định mối quan hệ họ hàng giữa các loài về các đặc điểm hình thái thì người ta lại hay sử dụng các cơ quan thoái hoá?Lời giải chi tiếtCơ quan thoái hóa hay được...
Đề bàiHãy tìm một số bằng chứng ở mức độ sinh học phân tử đế chứng minh mọi sinh vật trên Trái Đất đều có chung một nguồn gốc.Lời giải chi tiết- Có rất nhiều bằng chứng phân tử chứng...
Đề bàiHai loài sinh vật sống ở các khu vực địa lý khác xa nhau (2 châu lục khác nhau) có nhiều đặc điểm giống nhau. Cách giải thích nào sau đây về sự giống nhau của 2 loài này...
Đề bàiTại sao những cơ quan thoái hoá không còn giữ chức năng gì lại vẫn được di truyền từ đời này sang đời khác mà không bị chọn lọc tự nhiên loại bỏ?Lời giải chi tiết- Các gen quy...