Bài 24. Châu Phi (tiếp theo)


Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý em cho là đúng.Hơn \(\dfrac{2}{3}\) dân số châu Phi là:☐ Người da đen☐ Người da trắng☐ Người da vàngTrả lời:☒ Người da đen
Kể tên các ngành kinh tế được tập trung phát triển ở Châu Phi.Trả lờiCác ngành kinh tế được tập trung phát triển ở Châu Phi là:- Khai thác khoáng sản (vàng, kim cương, phốt phát, dầu khí).- Trồng cây...
Chọn ý rồi điền vào các ô sau đây sao cho phù hợp.a) Nhiều bệnh dịch nguy hiểmb) kinh tế chậm phát triểnc) Đời sống nhân dân còn nhiều khó khănd) Thiếu ăn, thiếu mặc….Trả lời:
Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý em cho là đúng.a) Sông nào chảy qua Ai Cập?☐ Sông Côn-gô☐ Sông Nin☐ Sông Ni-giêb) Ai Cập ở phía nào của châu Phi?☐ Nam Phi☐ Bắc Phi☐ Giữa châu Phi☐ Tây...
Em hãy nêu vai trò của sông Nin đối với Ai Cập.Trả lờiVai trò của sông Nin đối với Ai Câp:- Cung cấp nguồn nước quan trọng cho đời sống và sản xuất.- Bồi đắp nên đồng bằng châu thổ...
Vì sao Ai Cập có sức hấp dẫn với khách du lịch?Trả lờiAi Cập có sức hấp dẫn với khách du lịch vì: nổi tiếng với các công trình kiến trúc cổ như kim tự tháp, tượng nhân sư…..