Bài 24. Châu Phi (tiếp theo)


Dựa vào bảng số liệu ở bài 17, cho biết châu Phi có dân số đứng thứ mấy trong các châu lục trên thế giới.GỢI Ý LÀM BÀITrong các châu lục trên thế giới, châu Phi có dân số đứng...
Dựa vào hình 5 và vốn hiểu biết, cho biết Ai Cập nổi tiếng về công trình kiến trúc cổ nào.GỢI Ý LÀM BÀIAi Cập nổi tiếng về công trình kiến trúc cổ: Kim Tự Tháp
Dân cư của châu Phi chủ yếu thuộc chủng tộc nào?GỢI Ý LÀM BÀIDân cư của châu Phi chủ yếu thuộc chủng tộc da đen (Nêgrôit), ngoài ra còn chủng tộc da trắng và người lai.
Kinh tế châu Phi có đặc điểm gì khác với châu Âu và châu Á?GỢI Ý LÀM BÀI– Kinh tế chậm phát triển châu Âu và châu Á.– Khó khăn: thiếu ăn, thiếu mặc, bệnh dịch nguy hiểm nhiều nơi.–...
Em hiểu biết gì về đất nước Ai Cập?GỢI Ý LÀM BÀIAi Cập nằm ở Bắc Phi, là cầu nối giữa châu Phi và châu Á, có kênh đào Xuy-ê nổi tiếng. Dòng sông Nin vừa là nguồn cung cấp...