Bài 24. Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”


Hình dưới đây gợi cho em nhớ về sự kiện lịch sử nào diễn ra vào cuối năm 1972? Sự kiện đó bắt đầu và kết thúc vào thời gian nào?Máy bay B52 của MĩTrả lời:  - Sự kiện: Chiến...
Hoàn thành bảng sau:Thời gianNhững thắng lợi của quân và dân Hà NộiĐêm 20 rạng sáng 21-12-1972 26-12-1972 29-12-1972 30-12-1972 Trả lời:  Thời gianNhững thắng lợi của quân và dân Hà NộiĐêm 20 rạng sáng 21-12-1972Bắn rơi 7 chiếc B52, có 5 chiếc rơi...
Hình dưới đây gợi cho em suy nghĩ gì?Trả lời:  Hình ảnh phản ánh hậu quả của cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai của đế quốc Mĩ. Tuy Việt Nam đã giành thắng lợi trong trận...
Vì sao chiến thắng của quân và dân ta trong 12 ngày đêm cuối năm 1972 ở Hà Nội và các thành phố khác được gọi là chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”?Trả lời:  Đây là thất bại nặng...
Sưu tầm và chép lại một số lời bài hát nói về chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”.Trả lời:  Bài hát: “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” Nhạc sĩ: Phạm Tuyên“Hà nội đây! đế quốc Mỹ có nghe...