Bài 24: Công thức tính nhiệt lượng


Có bốn hình A, B, C, D đều đựng nước ở cùng một nhiệt độ. Sau khi dùng các đèn cồn giống hệt nhau để đun các bình này trong 5 phút (H.24.1) người ta thấy nhiệt độ của nước...
Để đun nóng 5 lít nước từ 20°C lên 40°C cần bao nhiêu nhiệt lượng?Giải:Ta có:Q = mc∆t = 5. 4200. 20 = 420 000 J = 420 kJVậy để đun nóng 5 lít nước từ 20°C lên 40°C cần 420kJ
Người ta cung cấp cho 10 lít nước một nhiệt lượng là 840kJ. Hỏi nước nóng lên thêm bao nhiêu độ?Giải:Ta có:\(\Delta t = {Q \over {mc}} = {{840000} \over {10.4200}} = {20^0}C\)Vậy nước nóng lên thêm 20℃
Một ấm nhôm khối lượng 400g chứa 1 lít nước. Tính nhiệt lượng tối thiểu cần thiết để đun sôi nước, biết nhiệt độ ban đầu của ấm và nước là 20°C.GiảiTa có:Q = Qấm + Qnước = 0,4.880.80 +...
Tính nhiệt dung riêng của một kim loại, biết rằng phải cung cấp cho 5kg kim loại này ở 20°C một nhiệt lượng khoảng 59kJ để nó nóng lên đến 50°C. Kim loại đó tên là gì?Giải:Ta có:\(C = {Q...
Hình 24.2 vẽ các đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của cùng một khối lượng nước, đồng, sắt được đun trên những bếp tỏa nhiệt như nhau. Hỏi đường biểu diễn nào tương ứng với...
Đầu thép của một búa máy có khối lượng 12kg nóng lên thêm 20°C sau 1,5 phút hoạt động. Biết rằng chỉ có 40% cơ năng của búa máy chuyển thành nhiệt năng của đầu búa. Tính công và công...
Người ta cung cấp cùng một nhiệt lượng cho ba cốc bằng thủy tinh giống nhau. Cốc 1 đựng rượu, cốc 2 đựng nước, cốc 3 đựng nước đá với khối lượng bằng nhau. Hãy so sánh độ tăng nhiệt...
Nhiệt dung riêng có cùng đơn vị đại lượng nào sau đây?A. Nhiệt năng           B. Nhiệt độC. Nhiệt lượng                                     D. Tất cả phương án trên đều saiGiải:=> Chọn D. Tất cả phương án trên đều sai
Khi cung cấp nhiệt lượng 8400J cho 1kg của một chất, thì nhiệt độ của chất này tăng thêm 2°C. Chất này là:A. đồng                   B. rượu               C. nước D. nước đáGiải:Chọn CVì: \(C = {Q \over {m\Delta t}} = {{8400} \over 2} = 4200J/kg.K\)
Đường biểu diễn hình 24.3 cho biết sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của 500g nước. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K.Tính nhiệt lượng nước nhận thêm được hoặc mất bớt đi trong mỗi phút:a) của 8...
Người ta phơi ra nắng một chậu chứa 5 lít nước. Sau một thời gian nhiệt độ của nước tăng từ 28°C lên 34°C. Hỏi nước đã thu được bao nhiêu năng lượng từ Mặt trời?Giải:Ta có:Q = mcAt = 5.4200.(34...
Tại sao khí hậu ở các vùng biển ôn hòa hơn (nhiệt độ ít thay đổi hơn) ở các vùng nằm sâu trong đất liền?Giải:Ban ngày, Mặt trời truyền cho mỗi đơn vị diện tích mặt biển và đất những...
Một ấm đồng khối lượng 300g chứa 1 lít nước ở nhiệt độ 15°C. Hỏi phải đun trong bao nhiêu lâu thì nước trong ấm bắt đầu sôi? Biết trung bình mỗi giây bếp truyền cho ấm một nhiệt lượng...