Bài 24. Công thức tính nhiệt lượng


A. Kiến thức trọng tâm:1. Nhiệt lượng của một vật thu vào để nóng lên phụ thuộc những yếu tố nào? Nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc khối lượng độ tăng nhiệt độ của vật...
Đề bàiTrong thí nghiệm trên, yếu tố nào ở hai cốc được giữ giống nhau, yếu tố nào được thay đồi? Tại sao phải làm như thế? Hãy tìm số thích hợp cho các ô trống ở hai cột cuối...
Đề bàiTừ thí nghiệm trên có thể kết luận gì về mối quan hệ giữa nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên và khối lượng của vật?Lời giải chi tiếtKhối lượng càng lớn thì nhiệt lượng vật thu...
Đề bàiTrong thí nghiệm này phải giữ không đổi những yếu tố nào? Muốn vậy phải làm thế nào?Lời giải chi tiếtPhải giữ khối lượng và chất làm vật giống nhau. Muốn vậy hai cốc phải đựng cùng một lượng...
Đề bàiTrong thí nghiệm này phải thay đổi yếu tố nào? Muốn vậy phải làm thế nào?Sau đây là bảng kết quả thí nghiệm làm với hai cốc, mỗi cốc đựng 50g nước, được lần lượt đun nóng bằng đèn...
Đề bàiTừ thí nghiệm trên có thể rút ra kết luận gì về mối quan hệ giữa nhiệt lượng vật thu vào để nóng lên và độ tăng nhiệt độ?Lời giải chi tiếtĐộ tăng nhiệt độ càng lớn thì nhiệt...
Đề bàiTrong thí nghiệm này những yếu tố nào thay đổi, không thay đổi?Lời giải chi tiết- Khối lượng và độ tăng nhiệt độ giống nhau.- Chất làm vật thay đổi.BaitapSachgiaokhoa.com
Đề bàiNhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên có phụ thuộc chất làm vật không?Lời giải chi tiếtNhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên có phụ thuộc vào chất làm vật.
Đề bàiMuốn xác định nhiệt lượng vật thu vào cần tra bảng để biệt độ lớn của đại lượng nào và đo độ lớn của những đại lượng nào, bằng những dụng cụ nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtNhiệt...
Đề bàiTính nhiệt lượng cần truyền cho 5kg đồng để tăng nhiệt độ từ 200C lên 500C.Phương pháp giải - Xem chi tiếtNhiệt lượng vật thu vào: Q = m.c.∆t, trong đó: Q là nhiệt lượng (J), m là khối lượng của vật...
Đề bàiMột ấm đun nước bằng nhôm có khối lượng 0,5 kg chứa 2 lít nước ở 250C. Muốn đun sôi ấm nước này cần một nhiệt lượng bằng bao nhiêu?Phương pháp giải - Xem chi tiếtNhiệt lượng vật thu vào: Q...