Bài 24. Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ …


Chỉ 10 ngày sau Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 thành công, quân đội của các nước trong phe Đồng minh, với danh nghĩa giải giáp quân đội Nhật, đã kéo vào nước ta.Từ vĩ tuyến 16 (Đà Nẵng)...
Ngày 8-9- 1945, Chính phủ Lâm thời công bố lệnh Tổng tuyển cử trong cả nước.Ngày 6 - 1 - 1946, vượt qua mọi hành động chống phá của kẻ thù, lần đầu tiên trong lịch sử dân tộc, hơn...
Để giải quyết nạn đói, đồng bào cả nước hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh và noi gương Người, lập các hủ gạo cứu đói và không dùng gạo, ngô để nấu rượu, tổ chức...
Được sự giúp đỡ của quân Anh, đêm 22 rạng sáng 23-9-1945, thực dân Pháp đánh úp trụ sở ủy ban Nhân dân Nam Bộ và cơ quan Tự vệ thành phố Sài Gòn. Mở đầu cuộc chiến tranh xâm...
Trong lúc cuộc kháng chiến chống Pháp đang diễn ra ngày càng ác liệt, nhân dân ta vẫn phải đối phó với âm mưu và hành động chống phá của 20 vạn quân Tưởng cùng bè lũ tay sai.Quân Tường...
Sau khi chiếm đóng các đó thị ở Nam Bộ và cực Nam Trung Bộ, thực dân Pháp chuẩn bị tiến quân ra miền Bắc để thôn tính cả nước ta.Để tránh đụng độ với lực lượng kháng chiến của...
Đề bàiTại sao nói nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngay sau khi thành lập đã ở vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 96, 97...
Đề bàiĐảng và Chính phủ đã tiến hành những biện pháp gì để củng cố và kiện toàn chính quyền cách mạng?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk  Lịch sử 9 trang 97, 98 để trả lời.Lời giải...
Đề bàiTrong việc giải quyết nạn đói, nạn dốt và khó khăn về tài chính, chúng ta đã đạt được những kết quả gì?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 98, 99, 100 để...
Đề bàiĐảng, Chính phủ và nhân dân ta đã có thái độ như thế nào trước hành động xâm lược của thực dân Pháp?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 100, 101 để trả...
Đề bàiHãy nêu rõ các biện pháp của ta đối với quân Tưởng và bọn tay sai.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 101 để trả lời.Lời giải chi tiết1. Chủ trương: hòa hoãn,...
Đề bàiTrước và sau Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946), chủ trương và biện pháp của Đảng, Chính phủ ta đối phó với Pháp và Tưởng có gì khác nhau?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9...
Đề bàiTình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám hiểm nghèo như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 trang 96, 97 để trả lời.Lời giải chi tiếtNước ta phải đối mặt với...
Đề bàiChính phủ ta kí với Pháp Hiệp định Sơ bộ ngày 6-3-1946 và Tạm ước ngày 14-9-1946 nhằm mục đích gì?Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 để phân tích và rút ra nhận...
Đề bàiHãy lập bảng niên biểu về những sự kiện chính của thời kì lịch sử này.Phương pháp giải - Xem chi tiếtDựa vào sgk Lịch sử 9 từ trang 96-102 để trả lời.Lời giải chi tiết Thời gianSự kiện...