Bài 24. Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873


Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúngCâu 1. Nguyên nhân sâu xa của việc Pháp xâm lược nước ta là A. Việt Nam tiếp giáp với Trung Quốc, nếu chiếm được thì sẽ dễ bề...
Hãy điền chữ Đ(đúng) hoặc chữ S(sai) vào ô [ ] trước các câu sau [ ] Trước khi chiếm được Đại đồn Chí Hoà, quân Pháp đã đánh chiếm các tỉnh Đinh Tường, Biên Hoà và Vĩnh Long.[ ] Ngay...
Hãy nối các mốc thời gian với nội dung sự kiện cho phù hơp với diễn biến quá trình thực dân Pháp xâm lược nước ta từ năm 1858 đến năm 1868.Thời gian Nội dung sự kiện1.Ngày 1-9-1858 A. Triều đình Huế...
Hãy hoàn thành những nội dung trong bảng sau về cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta tại các chiến trường từ năm 1858 đến năm 1873.Chiến trườngCuộc kháng chiến của nhân dân taĐà Nẵng Gia Định Ba tỉnh miền...
Em hãy nêu nội dung cơ bản của hiệp ước Nhâm Tuất (1862)Hướng dẫn làm bài Nội dung cơ bản của Hiệp ước Nhâm Tuất (5-6-1862):- Thừa nhận quân Pháp chiếm ba tỉnh miền Đông Nam Kì và đảo Côn Lôn.-...
Tại Gia Định, quân đội triều đình Huế đã mắc sai lầm gì? Sai lầm đó đã dẫn đến hậu quả ra sao?Hướng dẫn làm bài:a, Sai lầm của Triều đình:Ngày 17-2-1859 quân Pháp tấn công thành Gia Định →Triều...