Bài 24. Dải đồng bằng duyên hải miền Trung


Quan sát hình 1, em hãy đọc tên các đồng bằng duyên hải miền Trung theo thứ tự từ Bắc vào Nam.GỢI Ý LÀM BÀICác đồng bằng duyên hải miền Trung theo thứ tự từ Bắc vào Nam là:- Đồng...
Quan sát hình 2, đọc tên các đầm, phá ở Thừa Thiên - Huế.GỢI Ý LÀM BÀICác đầm, phá ở Thừa Thiên - Huế là:- Phá Tam Giang- Đầm Cầu Hai
Dựa vào hình 1, em hãy: Đọc tên hai thành phố ở phía bắc và nam dãy núi Bạch Mã.GỢI Ý LÀM BÀITên hai thành phố ở phía bắc và nam dãy núi Bạch Mã là:- Phía bắc: Huế- Phía...
Quan sát hình 4, mô tả đoạn đường vượt núi trên đèo Hải Vân.GỢI Ý LÀM BÀIĐoạn đường vượt núi trên đèo Hải Vân vô cùng hiểm trở, đường đi hẹp, quanh co, xung quanh là các vực sâu
Dựa vào hình 1, em hãy kể tên các đồng bằng theo thứ tự từ Nam ra Bắc.GỢI Ý LÀM BÀICác đồng bằng duyên hải miền Trung theo thứ tự từ Bắc vào Nam là:- Đồng bằng Thanh - Nghệ...
Đồng bằng duyên hải miền Trung nhỏ hẹp vì?GỢI Ý LÀM BÀIĐồng bằng duyên hải miền Trung nhỏ hẹp vì:Đa phần miền Trung có những dãy núi trẻ. Núi lan ra sát biển. Chiểm phần lớn diện tích đồng bằng...
Nêu đặc điểm của khí hậu vùng đồng bằng duyên hải miền Trung.GỢI Ý LÀM BÀIVào mùa hạ, đồng bằng miền Trung mưa ít, không khí khô, nóng làm đồng ruộng nứt nẻ, sông hồ cạn nước. Trong khi đó,...