Bài 24: Luyện tập chương 3


Bài 3.66 trang 28 SBT Hóa học 10 Nâng caoHãy giải thích vì sao độ âm điện của nitơ bằng 3,04 và clo bằng 3,16 không khác nhau đáng kể nhưng ở điều kiện thường khả năng phản ứng của...
Bài 3.67 trang 28 SBT Hóa học 10 Nâng caoCho 3 nguyên tố A, M, X có cấu hình electron nguyên tử ở lớp ngoài cùng tương ứng là 3s1, 3s23p1, 3s23p5. Hãy xác định vị trí (số chu kì,...
Bài 3.68 trang 28 SBT Hóa học 10 Nâng caoNêu nội dung của quy tắc bát tử. Cho 2 trường hợp cụ thể áp dụng đúng và 2 trường hợp không áp dụng được quy tắc bát tử.GiảiCác nguyên tử...
Bài 3.69 trang 28 SBT Hóa học 10 Nâng caoNguyên tử của nguyên tố X có Z = 20, nguyên tử của nguyên tố Y có Z = 17. Viết cấu hình electron nguyên tử của X và Y và...
Bài 3.70 trang 28 SBT Hóa học 10 Nâng caoCho 3 gam hỗn hợp X gồm một kim loại kiềm A và natri tác dụng với nước dư thu được dung dịch Y và khí Z. Để trung hòa dung...
Bài 3.64 trang 28 SBT Hóa học 10 Nâng caoLiên kết ion khác với liên kết cộng hóa trị ở:A. tính định hướng và tính bão hòa.B. việc tuân theo quy tắc bát tử.C. việc tuân theo nguyên tắc xen...
Bài 3.65 trang 28 SBT Hóa học 10 Nâng caoCho biết tổng số electron trong anion \(AB_3^{2 - }\) là 42. Trong các hạt nhân A cũng như B có số proton bằng số nơtron. a) Tính số khối của A, B.b)...