Bài 24. Nước Cham-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X


1. Nước Cham-pa độc lập ra đờiThời Hán, sau khi chiếm được Giao Chỉ và cửu Chân, quân Hán đánh xuống phía nam chiếm cả đất của người Chăm cổ, sáp nhập vào Nhật Nam, đặt ra huyện Tượng Lâm.Quận...
2. Tình hình kinh tế, văn hoá Cham-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ XNgười Chăm biết sử dụng công cụ bằng sắt và dùng trâu, bò kéo cày. Nguồn sống chủ yếu của họ là nông nghiệp trồng...
Nhận xét về trình độ phát triển kinh tế của Cham-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X:- Trình độ tương đương với các vùng xung quanh: công cụ bằng sắt, sử dụng trâu bò kéo cày, trồng lúa...
Đề bàiNhân dân Tượng Lâm đã giành được độc lập trong hoàn cảnh nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 6 trang 66, 67 để trả lời.Lời giải chi tiếtNhân dân Tượng Lâm đã giành được...
Đề bàiEm có nhận xét gì về quá trình thành lập và mở rộng nước Cham-pa?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 6 trang 66, 67 để nhận xét, đánh giá. Lời giải chi tiết* Quá trình...
Đề bàiQuan sát hình 53, em có nhận xét gì về nghệ thuật kiến trúc của người Chăm?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào sgk Lịch sử 6 trang 69 và hình 52 để nhận xét, đánh giá. Lời giải...
Đề bàiNước Cham-pa được thành lập và phát triển như thế nào?Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào kiến thức cả bài để trả lời.Lời giải chi tiết* Sự thành lập: - Năm 192 - 193, dưới sự lãnh...
Đề bàiNêu những thành tựu về kinh tế và văn hóa của Cham-pa.Phương pháp giải - Xem chi tiếtdựa vào kiến thức cả bài để trả lời.Lời giải chi tiết* Kinh tế: đạt trình độ ngang với các nước xung...