Bài 24. Ôn tập học kì 1


Đề bàiViết các phương trình hoá học biểu diễn các chuyển đổi sau đây:\(\eqalign{ & a.Fe\buildrel {\left( 1 \right)} \over \longrightarrow FeC{l_3}\buildrel {\left( 2 \right)} \over \longrightarrow Fe{\left( {OH} \right)_3}\buildrel {\left( 3 \right)} \over \longrightarrow F{e_2}{\left( {S{O_4}} \right)_3}\buildrel {\left( 4...
Đề bàiCho sơ đồ của các phản ứng sau:\(\eqalign{ & X + HCl \to A + {H_2} \uparrow \cr & B\buildrel {{t^o}} \over \longrightarrow H + {H_2}O \cr & A + NaOH \to B \downarrow + D \cr & H...
Đề bàiViết các phương trình hoá học sau:\(\eqalign{ & Al + HCl \to A +.... \cr & B \downarrow + {H_2}S{O_4} \to C +... \cr & B \downarrow \buildrel {{t^o}} \over \longrightarrow D +... \cr & A + NaOH \to...
Đề bàiCho những dung dịch sau đây phản ứng với nhau từng đôi một, hãy ghi dấu (x) nếu có phản ứng, dấu (o) nếu không: NaOHHClH2SO4Na2SO4CuSO4    HCl    Ba(OH)2     Lời giải chi tiết  NaOHHClH2SO4Na2SO4 CuSO4XOOO HClXOOO Ba(OH)2OXXX  Các phương trình hóa học\(\eqalign{ & CuS{O_4}\,\,\,...
Đề bàiCó 3 kim loại là nhôm, bạc, sắt. Hãy nêu phương pháp hoá học để nhận biết từng kim loạiLời giải chi tiết  AlAgFe Dung dịch NaOHTan và có khí thoát raKhông hiện tượngKhông hiện tượng Dung dịch HClxKhông...
Đề bàiDung dich natri clorua để trong phòng thí nghiệm có lẫn muối magie sunfat và canxi clorua. Bằng các dụng cụ và hoá chất sẵn có, em hãy trình bày cách tiến hành và làm thí nghiệm để thu...
Đề bàiTrong phòng thí nghiệm, người ta làm khô các khí ẩm bằng cách dẫn khí này đi qua các bình có đựng các chất háo nước nhưng không có phản ứng với khí cần làm khô.Có các chất làm...
Đề bàiCho 1,96 gam bột sắt vào 100 ml dung dịch CuSO4 10% có khối lượng riêng là 1,12 gam/ml.a. Viết phương trình hoá học.b. Xác định nồng độ mol của chất trong dung dịch khi phản ứng kết thúc....