Bài 24. Phần lớn nước vào cây đi đâu?


Phần lớn nước do rễ hút vào cây được lá thải ra môi trường bằng hiện tượng thoát hơi nuởc qua các lỗ khí ở lá.Hiện tượng thoát hơi nước qua lá giúp cho việc vận chuyển nước và muối...
Đề bàiThảo luận:- Vì sao trong thí nghiệm các bạn đều phải sử dụng hai cây tươi: Một cây có đủ thân lá rễ, một cây chỉ có thân và rễ không có lá?- Theo em thí nghiệm của nhóm...
Đề bàiTrả lời câu hỏi:- Vì sao người ta phải làm như vậy ?- Sự thoát hơi nước qua lá phụ thuộc vào các điều kiện nào?Lời giải chi tiết- Những ngày khô hanh gió thổi mạnh cây sẽ thoát hơi...
Đề bàiHãy mô tả một thí nghiệm chứng minh có sự thoát hơi nước qua lá.Lời giải chi tiết Lấy 2 chậu cây, 1 chậu có lá và 1 chậu không có lá. Chùm túi nilông lên cả hai chậu.Sau một...
Đề bàiVì sao sự thoát hơi nước qua lá có ý nghĩa quan trọng đối với cây?Lời giải chi tiếtThoát hơi nước qua lá tạo ra sức hút làm cho nước và muối khoáng hòa tan vận chuyển được từ...
Đề bàiTại sao khi đánh cây đi trồng ở nơi khác người ta phải chọn ngày râm mát và tỉa bớt lá hoặc cắt ngắn ngọn.Lời giải chi tiếtKhi đánh cây bộ rễ bị tổn thương, lúc mới trồng rễ...
Đề bàiTừ thí nghiệm của nhóm 1, hãy cho biết nhóm 2 có thể thay cân bằng dụng cụ gì mà vẫn chứng minh được phần lớn nước do rễ hút vào cây thoát hơi qua lá?Lời giải chi tiếtNhóm 2...