Bài 24. Sự nóng chảy và sự đông đặc


- Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng được gọi là sự nóng chảy. Sự chuyển thể từ thể lỏng sang thể rắn gọi là thể đông đặc.- Phần lớn các chất nóng chảy (hay đông đặc) ở một...
Đề bàiKhi đun nóng thì nhiệt độ của băng phiến thay đổi như thế nào? Đường biểu diễn từ phút 0 đến phút thứ 6 là đoạn thẳng nằm nghiêng hay nằm ngang?Lời giải chi tiết- Khi được đun nước...
Đề bàiTới nhiệt độ nào thì băng phiến bắt đầu nóng chảy? Lúc này băng phiến tồn tại ở thể nào?Lời giải chi tiếtTới 800C thì băng phiến bắt đầu nóng chảy. Lúc này băng phiến tồn tại ở thể rắn...
Đề bàiTrong suốt thời gian nóng chảy, nhiệt độ của băng phiến có thay đổi không? Đưởng biểu diễn từ phút thứ 8 đến phút thứ 11 là đoạn thẳng nằm nghiêng hay nằm ngang?Lời giải chi tiếtTrong suốt thời...
Đề bàiKhi băng phiến đã nóng chảy hết thì nhiệt độ của băng phiến thay đổi như thế nào theo thời gian? Đường biểu diễn từ phút thứ 11 đến phút thứ 15 là đoạn thẳng nằm ngang hay nằm...
Đề bàiChọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong các câu sau:a) Băng phiến nóng chảy ở (1)............. nhiệt độ này gọi là nhiệt độ nóng chảy của băng phiến.b) Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ của...