Bài 24. Suất điện động cảm ứng


I. SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG TRONG MẠCH KÍN1.Định nghĩaSự xuất hiện dòng cảm ứng ứng trong một mạch kín (C) chứng tỏ tồn tài một nguồn điện trong mạch đó. Suất điện động của nguồn này được gọi là...
Đề bàiXác định chiều của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong mạch kín (C) trên hình 24.2 khi nam châm:a) Đi xuống.b) Đi lên.Lời giải chi tiếta) Khi nam châm đi xuống, từ thông qua (C) tăng, ec<0...
Đề bàiPhát biểu các định nghĩa:- Suất điện động cảm ứng;- Tốc độ biến thiên từ thông.Lời giải chi tiếtSuất điện động cảm ứng là Suất điện động sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch điện kín.Tốc độ biến thiên...
Đề bàiNêu ít nhất ba ứng dụng của hiện tượng cảm ứng điện từ?Lời giải chi tiết- Tạo ra dòng điện xoay chiều,- Máy phát điện,- Máy biến thế.
Đề bàiPhát biểu nào dưới đây là đúng?Khi một mạch kín phẳng, quay xung quanh một trục nằm trong mặt phẳng chứa mạch trong một từ trường, thì suất điện động cảm ứng đổi chiều một lần trongA. 1 vòng...
Đề bàiMột mạch kín hình vuông, cạnh 10cm, đặt vuông góc với một từ trường đều có độ lớn thay đổi theo thời gian. Tính tốc độ biến thiên của từ trường, biết cường độ dòng điện cảm ứng i...
Đề bàiMột khung dây dẫn hình vuông, cạnh a = 10cm, đặt cố định trong một từ trường đều có vec tơ cảm ứng từ \(\vec{B}\) vuông góc với mặt khung. Trong khoảng thời gian ∆t = 0,05s, cho độ lớn...
Đề bàiMột mạch kín tròn (C) bán kính R, đặt trong từ trường đều, trong đó vectơ cảm ứng từ \(\vec{B}\) lúc đầu có hướng song song với mặt phẳng chứa (C) (Hình 24.4). Cho (C) quay đều xung quanh trục...